Bouw mee aan een Gaaf Gelderland!

7 maart 2018

Krachtige economie – Verbonden samenleving – Duurzaam Gelderland

Uitnodiging Inzoomsessies Omgevingsvisie

  • Donderdag 29 maart | Nijmegen, De Kube (Honig-terrein) | 12.00 – 17.00 uur
  • Dinsdag 3 april | Lunteren, Congrescentrum De Werelt | 12.00 – 17.00 uur

Een Gezond, Veilig, Schoon en Welvarend Gelderland. Niet een beetje, maar écht! Dat is de toekomst waar Gelderland voor kiest. Die toekomst vraagt lef bij het maken van keuzes en je daaraan vasthouden. En samenwerking, vertrouwen, ruimte, creativiteit en doorzettingsvermogen bij het vinden van antwoorden en het toepassen van oplossingen voor uitdagingen waar we als samenleving voor staan.

De provincie Gelderland wil met de Omgevingsvisie aangeven hoe wij omgaan met deze uitdagingen en kansen. De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is een uitnodiging om met elkaar te bouwen aan een economisch krachtig, verbonden en duurzaam Gelderland. Bekijk ons filmpje over Gaaf Gelderland. We nodigen je van harte uit met ons mee te bouwen!


Meld je nu aan voor een van de twee Inzoomsessies
Om de Gelderse Omgevingsvisie 2018 verdere vorm en inhoud te geven, organiseren we twee bijeenkomsten in Gelderland. Graag nodigen we je hiervoor uit. Samen met jou gaan we op zoek naar antwoorden en oplossingsrichtingen, door met elkaar in te zoomen op actuele ontwikkelingen en toekomstige kansen in de regio. Zoals:

Bedrijventerreinen groen, schoon en veilig. Waar liggen kansen en dilemma’s?
Alleen nog natuur-inclusieve landbouw rondom de Veluwe voor bescherming biodiversiteit?
Flexibeler omgaan met milieucategorieën voor bedrijven om circulaire economie te stimuleren?
Binnenstadsdistributie alleen nog maar elektrisch?
Woningen van het gas af? Waarmee houden we ze warm?
Steden die bestand zijn tegen overvloedige neerslag en hitte. Wat moet je daarvoor doen?

Dé kans om jouw initiatieven en ideeën naar voren te brengen! Beide sessies hebben dezelfde opbouw, je bent vrij te kiezen op welke dag je wilt deelnemen. Meld je hier aan.


Programma
We bieden je een programma waarbij praktijk en creativiteit samenkomen. In de ochtend organiseren we een boeiende excursie waarin je belangrijke elementen van de Omgevingsvisie al in praktijk kunt zien. Na de lunch gaan we in een interactieve setting met elkaar aan de slag rond de 7 thema’s van de Omgevingsvisie: Circulaire Economie, Biodiversiteit, Klimaatadaptatie, Energietransitie, Economie, Wonen, Bereikbaarheid.

Kijk naar de praktijk! Doe mee aan de excursie.

Voorafgaand aan de Inzoomsessies organiseren we in de ochtend een boeiende excursie. Hier kun je Gaaf Gelderland in de praktijk beleven.

29 maart | Fietsexcursie nevengeul Lent. Ontdek hoe watermanagement, klimaatadaptatie, biodiversiteit en stedelijke ontwikkeling samenkomen in een project van internationale allure. Vertek 10.00 uur per fiets vanaf De Kube (Honig-terrein, Nijmegen). Een fiets staat voor u klaar.

3 april | Rondleiding en proeverij Kaasboerderij De Groote Voort in Lunteren. Bekend van de vermaarde Remeker-kaas. Ervaar circulaire economie en natuur-inclusieve landbouw in een krachtig businessmodel. Vertrek 10.00 uur per bus vanaf Congreslocatie De Werelt.

Ochtend*)
9.30Inloop met koffie/thee en lekkernij
10.00Start excursie
Middag
12.00Lunch
13.00Inzoomsessie
Inzoomen op zeven thema’s met dialoog en discussie. Welke actuele ontwikkelingen en kansen in de regio moeten we pakken voor de Omgevingsvisie? Welke koppelkansen, ideeën en dilemma’s zien we? Onder leiding van dagvoorzitter Harry Louwenaar.
16.30Afronding en borrel
*) Het excursieprogramma is optioneel. Je kunt ook deelnemen aan de Inzoomsessie zonder de excursie.

Voor wie interessant?
Met name: gemeenten, regio’s, waterschappen, landschaps- en natuurorganisaties, woningcorporaties, belangenorganisaties, ondernemers, kennisinstellingen en/of betrokken bewoners van Gelderland.

Alvast meer weten? Lees de Kadernota Gaaf Gelderland
Provinciale Staten nemen op 7 maart een besluit over de Kadernota Gaaf Gelderland. Hierin zijn de contouren voor de Omgevingsvisie van de provincie geschetst. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten in december 2018 de Omgevingsvisie vaststelt. De Kadernota vormt het vertrekpunt van de Inzoomsessies.

Wij hopen je graag te ontmoeten op één van deze dagen.

Vriendelijke groet,

Namens Team Omgevingsvisie Gelderland,
Rudy Uwland, projectleider

PS. Stuur deze uitnodiging door naar collega’s of mensen uit je netwerk