Aanpak hoge huizenprijzen

27 september 2018

Door Anna-Lena Penninx & Peter Kerris

Woensdag 26 september werd door de Rekenkamer het rapport ‘Wonen: waar staat de provincie voor?’ aangeboden aan de Gelderse Staten. De Rekenkamer adviseert de Provincie Gelderland hierin om duidelijker aan te geven welke thema’s op het gebied van wonen van provinciaal belang zijn. Om concreet te zijn en uit te werken wat de provincie wil bereiken en wat de rol van de provincie hierin is.
Voor de PvdA Gelderland is allang duidelijk welke thema’s op het gebied van wonen van belang zijn. Hoge huizenprijzen, stijgende huren, te weinig starterswoningen en daarnaast overheden, investeerders en woningcorporaties die nog te vaak om elkaar heen blijven draaien. Grote groepen mensen dreigen steeds lastiger aan een betaalbare woning te komen.

De PvdA Gelderland maakt zich hier ernstige zorgen over en heeft daarom voor de zomervakantie al schriftelijke vragen gesteld, want hoe zorgen we ervoor dat iedereen straks een goed en betaalbaar dak boven zijn hoofd heeft? Inmiddels zijn de antwoorden binnen.
Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat gemeenten veel zelf kunnen doen om de bouw van goedkope koop- en huurwoningen te versnellen. Op locatieniveau kunnen gemeenten met de inzet van hun ruimtelijk instrumentarium en middels privaatrechtelijke overeenkomsten sturen op welk type woningen gebouwd worden. Door de verhuurdersheffing en andere, in voorbereiding zijnde, belastingmaatregelen (zoals de ATAD richtlijn) hebben corporaties minder middelen om te investeren in (de kwaliteit van) betaalbare huurwoningen. Gelderland heeft in haar lobby richting de Minister deze zorg onder de aandacht gebracht. Voldoende investeringsruimte is namelijk essentieel om de sociale huur en verduurzaming van de woningvoorraad veilig te stellen.

Het zorgen voor voldoende duurzame en betaalbare huur- en koopwoningen is primair een verantwoordelijkheid van gemeenten. De provincie kan de gemeenten echter wel ondersteunen. Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat de provincie dit ook al op verschillende manieren actief doet. We zijn echter benieuwd of dit voldoende is. Als er knelpunten of kansen zijn in gemeenten dan horen we dit graag. Neem dan contact op met ons op via fractie@pvdagelderland.nl

Vorig jaar heeft Gedeputeerde Staten de koers ‘Ruimte voor goed wonen’ vastgesteld. De provincie stuurt niet op aantallen, het moet gaan om kwaliteit. Als alle partijen samenwerken en plannen goed worden onderbouwd dan is er veel mogelijk. Maak daar gebruik van.