Klimaat is meer dan energie

11 maart 2018

Op woensdag 7 maart stemden PS in met een door 8 partijen ingediend klimaatinitiatief. De PvdA was een van de partijen die het gesprek over dit initiatief eerder dit jaar als eerste aanging.
Voor onze fractie is dit initiatief gebaseerd op drie wezenlijke elementen:

1. We onderkennen dat klimaataanpak méér is dan alleen de energietransitie.
2. We nemen als provinciaal bestuur verantwoordelijkheid voor een klimaatneutrale provincie in 2050, ook al weten we dat we vele partners nodig zullen hebben om dit te bereiken.
3. Om dit doel te bereiken hanteren we een planmatig aanpak.

Bovenstaande betekent dat er onder meer een ‘nulmeting’ zal moeten komen om vast te stellen wat de grootste bronnen van broeikasgassen binnen onze provincie zijn. Bij de aanpak zal naar verwachting een grote inspanning moeten worden geleverd om tot een transitie van onze landbouwsector en de daarmee samenhangende voedselvoorziening te komen. Met dit initiatief is een belangrijke eerste stap gezet. Het College van Gedeputeerde Staten heeft in haar reactie aangegeven hiermee voortvarend aan de slag te willen gaan. De komende periode zullen we intensief met elkaar spreken over de wijze waarop deze invulling gaat plaatsvinden.