Omgevingsvisie 2018, het woord is nu aan jou!

Door Karin Jeurink op 11 maart 2018

Een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland

In de statenvergadering van 7 maart hebben we de Kadernota Omgevingsvisie vastgesteld. Gaaf Gelderland heet het. Met deze Kadernota kan Gedeputeerde Staten verder met het schrijven aan de Omgevingsvisie. Dit doen ze niet alleen. Daarvoor hebben ze ook jou nodig.

Ik heb me sterk gemaakt om gezondheid in de Omgevingsvisie en Verordening als belangrijk doel te zien. Een gezonde leefomgeving is letterlijk van levensbelang. In Gelderland kan je op een klein stukje heel veel verschillende activiteiten tegenkomen, wonen, werken, recreƫren, industrie, en dat heeft allemaal invloed op elkaar. Je kan zelf veel keuzes maken hoe gezond je bent bijvoorbeeld door goed te eten, genoeg te bewegen. Maar op de lucht die je inademt en hoeveel geluid er in je omgeving is heb je maar een beperkte invloed. Daarom is het goed dat een gezonde leefomgeving als doel ook expliciet genoemd wordt.

In de Omgevingsvisie brengen we als provincie focus aan wat er nodig is om Gelderland GAAF te maken en te houden. Nog gaver dan het nu al is. Als provinciale staten hebben wij de kaders vastgesteld, nu is het aan jou om mee te praten over de invulling. Dit kan op de website of tijdens verschillende sessies waarvoor je je op kan geven. Ik hoop op veel inbreng.

Karin Jeurink

Karin Jeurink

De lucht die je inademt, de geur die je ruikt buiten of het dat je hoort in je tuin of in de straat hebben allemaal invloed op jouw geluk en gezondheid. De provincie kan veel invloed hebben op jouw leefomgeving. Dat is waar ik, Karin Jeurink, lid van de Provinciale Staten, voor jou het verschil

Meer over Karin Jeurink