Wonen | 40.000 nieuwe woningen

We hebben in de afgelopen vier jaar maar liefst 40.000 nieuwe woningen gebouwd. Speciale aandacht was er vanuit de PvdA voor betaalbaar wonen voor oudere en kwetsbare mensen.

De PvdA regelde een vervolg op de subsidieregeling ‘stimulering sociale woningbouw’. Bestaande leegstaande gebouwen kunnen zo bijvoorbeeld snel omgebouwd worden naar betaalbare woningen die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen. Zo willen we de komende jaren in totaal 100.000 nieuwe betaalbare huizen bouwen.