Marlies Van de Voort

Ik ben Marlies Van de Voort. Ik ben geboren in Arnhem en opgegroeid in Velp. Intussen woon ik alweer een hele tijd in Arnhem. Ik werk voor Rijkswaterstaat als technisch adviseur. Een baan waarin ik me vanuit mijn liefde voor techniek kan inzetten voor onze samenleving.

Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit, dat zijn de uitgangspunten van de sociaaldemocratie waar de PvdA voor staat. De kern daarvan is voor mij dat de samenleving pas echt functioneert als we het echt samen doen. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, maar iedereen levert een bijdrage die bij hem of haar past. Zorg, onderwijs en sociale zekerheid regelen we weer samen vanuit collectieve voorzieningen, zodat we zeker weten dat iedereen daar gebruik van kan maken. We zorgen voor een veilige en vooral ook warme en betrokken woonomgeving, waarin mensen zich een waardevol onderdeel van de samenleving voelen.

Ik heb me kandidaat gesteld omdat het waterschap de komende jaren een ontzettend moeilijke opdracht heeft: enerzijds zorgen dat we de effecten van de klimaatverandering goed opvangen en tegelijk zorgen dat het waterschap energieneutraal wordt. Dat is een opgave die vanuit technisch oogpunt complex is, maar ook maatschappelijk gezien een enorme uitdaging is. Het lijkt me ontzettend mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren door te zorgen dat iedereen droge voeten houdt, in een omgeving met voldoende en schoon water leeft en vooral ook dat de lasten hiervoor eerlijk verdeeld worden.