Marcel Lap

Mijn naam is Marcel Lap, ik ben 49 jaar en woon in Zevenaar. Ik ben geboren en getogen in de Liemers. Ik ken de streek, haar bewoners en het belang van schoon en veilig water.

Het Waterschap Rijn en IJssel staat ook in de Liemers voor uitdagingen. Wij moeten wateroverlast in steden en dorpen voorkomen. Maar met de kurkdroge zomer van 2018 nog vers in het geheugen ligt er ook een taak om water in ons gebied vast te houden. Voor de landbouw om oogsten niet te laten mislukken. Maar ook om inklinkende klei  en daardoor verzakkende woningen te voorkomen.

Het Waterschap en de gemeenten moeten gezamenlijk inwoners informeren hoe zij in hun directe omgeving van hun woning een bijdrage kunnen leveren bij regen en droogte. Minder stenen en meer groen.  Het waterbeheer moet klimaatbestendig en duurzaam. Het water in onder andere  sloten, beken, kanalen en rivieren heeft een functie voor recreatie. Gezamenlijk moeten in de regio oevers en dijken meer geschikt worden gemaakt voor fietsers, wandelaars, ruiters en sportvissers.

Ik zet me graag in voor:

  • Een eerlijke verdeling van de kosten tussen steden en platteland;
  • Een goede balans tussen belangen van burgers, natuur en economie;
  • Samenwerking met provincie en gemeenten;
  • Direct contact met bewoners en belanghebbenden;
  • Behoud van de kwijtscheldingsregeling.