Leefomgeving | Financiering leefbaarheidorganisaties

In het kader van Leefbaarheid hebben we ervoor gezorgd dat de organisaties en instellingen als Spectrum, Zorgbelang, Vereniging Dorpshuizen & kleine Kernen en Plattelandsjongeren Gelderland duidelijkheid kregen en voldoende financiering om hun goede werk in Gelderland voort te zetten. Vooral in het begin van deze periode was hier veel onrust over. Nu is er perspectief.