Jean Buskens

Op de kandidatenlijst van de PvdA voor de verkiezing van het bestuur van Waterschap Rivierenland sta ik op plaats 2. Na ruim 40 jaar werken aan ruimtelijke projecten ben ik nu met pensioen. Ik heb mij kandidaat gesteld om mijn kennis en ervaring over watervraagstukken in te zetten voor de inwoners van het Rivierengebied. Zo was ik de eerste projectleider voor de Nijmeegse Waalsprong. Al in 1990 is besloten regenwater van de riolering af te koppelen en te bergen in wadi’s en de Lentse plassen. Eind jaren negentig was ik verantwoordelijk voor het maken van de plannen voor park Lingezeegen. Hier zijn ten noorden van de Linge grote moerasgebieden aangelegd om water vast te houden. De laatste 10 jaar voor mijn pensioen was ik de projectleider van het Ruimte voor de Rivierproject IJsseldelta bij Kampen. Hier is voor de waterveiligheid op de IJssel een bypass naar het Drontermeer aangelegd, met 15 kilometer dijken, 2 sluizen en een aantal viaducten. Het project leidt tot ruim 400 hectare nieuwe natuur en 30 kilometer fiets- en wandelpaden. In mijn werk was samenwerking met veel belangengroepen en overheden de voorwaarde voor succes voor het realiseren van de plannen.

Waterschap Rivierenland beheert 75 % van alle Nederlandse rivierdijken. Van de 1.000 kilometer beheerde rivierdijken wordt tot 2050 ongeveer 500 kilometer versterkt. Mijn inzet is de komende 4 jaar met mijn fractiegenoten en PvdA raads- en statenleden mijn kennis en ervaring in te zetten voor de inwoners van Rivierenland met als speerpunten:

 

  • Zeker zijn van droge voeten door bij dijkversterking in te zetten op veilige, mooie, bloemrijke dijken en het actief betrekken van inwoners bij het maken van plannen.
  • Zeker zijn van het voorkomen van schade aan bebouwing, natuur en landbouw o.a. door maatregelen om wateroverlast of watertekort tegen te gaan.
  • Zeker te zijn van eerlijk delen door in te zetten op het laten dragen van de zwaarste lasten door de sterkste schouders en de vervuiler te laten betalen. Een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid hoort daarbij.