Henri Peren


Mijn naam is Henry Peren, ik ben gehuwd en heb twee volwassen dochters. Ik woon mijn hele leven al tussen de dijken en ben zeer vertrouwd met de natuur en het natuurgeweld. In totaal ben ik elf jaar lid geweest van de gemeenteraad in Lingewaard.
Daar heb ik mij ingezet voor de zwakkeren in de samenleving maar ook voor de overige burgers. Ik wil in het bestuur van het waterschap een duidelijke sociaal democratische stempel zetten.

Waterschap Rivierenland beheert 75 % van alle Nederlandse rivierdijken. Van de 1.000 kilometer beheerde rivierdijken wordt tot 2050 ongeveer 500 kilometer versterkt. Mijn inzet is de komende 4 jaar met mijn fractiegenoten en PvdA raads- en statenleden mijn kennis en ervaring in te zetten voor de inwoners van Rivierenland met als speerpunten:

 

  • Zeker zijn van droge voeten door bij dijkversterking in te zetten op veilige, mooie, bloemrijke dijken en het actief betrekken van inwoners bij het maken van plannen.
  • Zeker zijn van het voorkomen van schade aan bebouwing, natuur en landbouw o.a. door maatregelen om wateroverlast of watertekort tegen te gaan.
  • Zeker te zijn van eerlijk delen door in te zetten op het laten dragen van de zwaarste lasten door de sterkste schouders en de vervuiler te laten betalen. Een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid hoort daarbij.