9 januari 2013

'Tijd dat niet Geert Wilders maar moslims eerwraak veroordelen'

Afgelopen week is een Marokkaans meisje van 16, Maryam, uit IJsselstein vermoord. Het motief voor de moord  is nog niet bekend. De moeder is als verdachte aangehouden.
Hoewel eerwraak bij Marokkanen niet veel voorkomt, wordt er wel gesproken over eerwraak als motief in deze moordzaak. Daarmee staat eerwraak gekoppeld aan de islam weer op de agenda.

Schuld

Op de sociale media zie ik veel meningen over eerwraak voorbijkomen,  allemaal naar aanleiding van de moord op Maryam. Wat de reden ook is, geen enkele moord of vorm van geweld valt goed te praten. Maryam leeft niet meer, maar haar verhaal blijft wel leven.  Er zijn nog veel Maryams in dit land, meisjes wier leven wordt bepaald door hun sociale omgeving.
Nu bepaalt Geert Wilders de toon. Hij geeft de islam de schuld en heeft zijn Kamervragen al verstuurd. Het wordt tijd dat moslims in Nederland zelf het initiatief nemen in dergelijke discussies. Als de oorzaak eerwraak is, dan kunnen we hieruit in elk geval concluderen dat eerwraak ook in Nederland voorkomt. Misschien ook wel bij mensen die inmiddels een Nederlandse nationaliteit hebben.  Meestal is het slachtoffer een vrouw die iets heeft gedaan of wie iets is overkomen dat haar omgeving niet accepteert. Het slachtoffer kan ook een homoseksuele man zijn uit een islamitisch gezin.

Sharia

In een land waar vrijheid, gelijkwaardigheid en emancipatie verworvenheden zijn, wordt het hoog tijd dat ‘eerloze eerwrakers’ aangepakt worden. Als zij denken dat zij eerwraak mogen plegen, omdat de islam dit zou toestaan of zelfs zou gebieden, dan moeten islamgeleerden opstaan en duidelijk maken wat de islam hier echt over zegt. En dat graag op een Nederlandse nationale zender in het Nederlands. Dan weten we allemaal hoe het zit.

Volgens de islamitische wetten is moord, en dus ook eerwraak, verboden. De islam zoals ik die ken, ziet eerwraak beslist niet als een halal-moord. Ook in de sharia is moord verboden. Dat moeten de bepalende figuren uit de moslimwereld in Nederland duidelijk maken. Hiermee lossen we natuurlijk niet het probleem op, maar kennis over de islam in de westerse maatschappij is heel hard nodig voor de integratie. Eerwraak komt in een aantal islamitische landen voor, maar is geen islamitisch verschijnsel.

Reactie vanuit gemeenschap

Om de integratie te bevorderen hebben we jarenlang gezegd dat mensen met verschillende achtergronden meer met elkaar in gesprek moeten.  Dat is niet voldoende gebleken. Als er verkeerde beelden bestaan over de koppeling tussen islam en eerwraak, dan moet daar een inhoudelijke reactie op komen vanuit de islamitische gemeenschap zelf. En die mis ik. Zo blijft het negatieve beeld over islam en allochtonen overeind. De Nederlandse overheid is bekend met het onderwerp. Dit blijkt uit een rapport over de strafrechtelijke aanpak van eergerelateerd geweld dat een half jaar geleden verscheen. Instanties zoals de politie, vrouwenopvang, bureau jeugdzorg, Openbaar Ministerie werken samen. Het rapport laat wel zien dat er aandacht voor is, maar ook dat er nog knelpunten en verbeterpunten zijn. Genoeg incidenten en redenen om dit onderwerp hoog op de agenda te houden.

Ik denk alleen dat de aandacht voor dit onderwerp zich niet moet beperken tot de strafrechtelijke aanpak en het bieden van hulp aan de slachtoffers. De sociale controle binnen de groep is te groot, waardoor emancipatie en integratie vastlopen. Een beetje moslimorganisatie houdt ‘de eer aan zichzelf’ en stelt onderwerpen zoals eerwraak, huiselijk geweld, vrouwelijke genitale verminking en uithuwelijking in eigen kring aan de orde en neemt er afstand van.

Gebeurt dat niet dan ligt het lot van moslims in handen van politici als Geert Wilders die niks met de islam te maken willen hebben. En dan zijn moslims nog verder van huis.

Yasemin Cegerek, Statenlid