13 november 2013

Van de gedeputeerde: Openhouden zwembad De Plons

Sluiting van een zwembad of bibliotheek heeft een enorme impact op de gebruikers. Altijd. Overal. Mensen zijn boos en bedroefd om wat verloren dreigt te gaan. Begrijpelijk, dat kan ik me goed voorstellen. Ook ik heb mijn kinderen zien ploeteren tijdens hun zwemlessen en ook ik heb genoten van ons wekelijkse zwemuurtje met het hele gezin. En ook wij leerden onze kinderen genieten van bibliotheekboeken. Door mooie prentenboeken voor te lezen en een paar jaar later, vanaf groep drie, door woordje voor woordje samen het verhaal te ontdekken.

Ik voel dan ook erg mee met inwoners van een, meestal kleine, gemeente, die te horen krijgen dat hun zwembad of bibliotheek waarschijnlijk moet sluiten. En ik snap goed dat mensen tot het uiterste gaan om dat te voorkomen. ‘De politiek’ wordt opgeroepen andere keuzes te maken. Dat kan, maar als er geld tekort is moet de politiek toch érgens snijden. Het zwembad redden betekent iets anders opgeven.

Dan zijn er gelukkig ook mooie voorbeelden van voorzieningen die met behulp van vrijwilligers toch open kunnen blijven. In ieder geval voor de komende periode. Een jaar? Een paar jaren? Veel jaren? Dat blijft vaak het probleem met een niet structurele oplossing. Hoe lang blijven vrijwilligers in staat om een dergelijke zware klus te klaren?

Het blijkt steeds vaker nodig moeilijke en harde keuzes te maken. Bij alle overheden moet immers gesneden worden, soms zelfs heel drastisch.

Dan is het van belang om te gaan praten met de buren. Want, net zoals je tegenwoordig een auto met velen kunt delen, kun je ook creatief met andere voorzieningen omgaan. We leven in een tijd waarin we ons slim moeten (gaan) organiseren.

Natuurlijk, ik heb ook liever alle voorzieningen op loop-of fietsafstand. Maar wat nou, als dit echt niet meer te betalen is…?

Misschien kiest een gemeente of een regio na lang nadenken en overleggen voor het zwembad in de ene kern en de bibliotheek in een andere. Allemaal een beetje pijn. Of, een andere variant, voor alle voorzieningen in de meest centrale kern en goed (openbaar) vervoer daar naar toe.

Dat vraagt moed, creativiteit en, helaas, als het echt niet anders is, af en toe ook afscheid nemen en opnieuw beginnen met de gekozen oplossing.

Ik wens de inwoners van Beuningen van harte toe dat er een goede en langdurige oplossing wordt gevonden voor hun geliefde zwembad de Plons. Ieder kind verdient immers een zelf verdiend zwemdiploma.

Josan Meijers, gedeputeerde

naamloos