1 februari 2014

Muus Groot: De verzorgingsmaatschappij bestaat nog, het aanzicht van politiek in 2014

 

Ik maak deel uit van een beweging, de Partij van de Arbeid, die in Den Haag uit alle macht de crisis aan het bestrijden is. En die nog een beetje moet leren haar eigen beleid te verdedigen. Wél doen en niet verdedigen is een bange doem-optie. Ik voel mij een Dijsselbloem, de Drees van onze tijd, en ik voel mij een Asscher die een sociaal akkoord wist binnen te halen. Vorig jaar werd mijn zoon weg- gereorganiseerd bij zijn krimpende bedrijf, zoals velen overkwam. Dan weet je meteen wat Ton Heerts en Asscher hebben bereikt met de WW. Asscher en Dijsselbloem zijn zo goed dat Elseviers Weekblad zich afvroeg: ‘Wie is nu eigenlijk de baas in de PvdA?´ Dat zijn wij natuurlijk, de leden, maar achter sterke vaandeldragers.

Wij op de werkvloer moeten de Haagse inspanningen verbinden met de lokale politiek. In het verkiezingsprogramma van mijn thuishaven – Brummen- staat: ´Mensen die zorg nodig hebben, krijgen zorg´. De zorg verandert, maar de zorgzaamheid blijft. ´Onze´ wethouder Wilschut, in Doetinchem, schoot de ontslagen medewerkers van Sensire te hulp met gewaardeerd beleid. De verzorgingsmaatschappij bestaat nog en bij de PvdA is hij in goede handen. Wees trots op onze ombudsteams.

In Gelderland maakt ´onze´ gedeputeerde Josan Meijers werk in de bouw. Voor duizenden,veelal jeugdige vakmensen. De jeugdzorg gaan we als provincie ‘warm‘ overdragen aan de gemeenten. De omgevingsvisie, ónze visie, verandert straks de bestemmingsplanologie in een uitnodigingsplanologie. Regels worden doelen. Controleren wordt faciliteren.

Twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen brengen wij -samen- de kracht op die ons land uit de crisis haalt. En gelukkig is het tij aan het keren. Als sneeuwklokjes op het veld van de lente ontluiken berichten over nieuwe groei. Canvassend, dwars tegen de ondergangspeilingen van De Hond in, ontmoette ik begrip bij kiezers voor het herstelbeleid. Maar ze willen horen dat we hen niet laten stikken in wijk en werk. De panelen schuiven, niet de idealen.

Willem Sandberg schreef:

Willen we onszelf blijven

Dan moeten we constant veranderen

De toekomst start vandaag

Kom mee
Muus Groot – Fractievoorzitter

Muus Groot