30 november 2014

Muus Groot blogt: De sportvereniging als samenlevingsmodel

Een mens wil wat achterlaten, een spoortje van zijn bestaan deponeren.  Een bestuurder van staat of stad dumpt z’n geursporen in wetten en verordeningen die  de maatschappij van aanzien veranderen. Zo´n magnum opus is een gemeenteraadslid of een Statenlid  niet vergund, hij moet het doen met  kleine genoegens in de zoom van de politiek.

Achter de schermen kun je de Staten van Gelderland in slagorde stellen om een wonder in de Heilige landstichting te bewerken. Mijnke Bosman hield er Oriëntalis mee open. Piet Wanrooij liet Gelderland sociaal aanbesteden.

In 2011 zei ik tegen gedeputeerde Jan Markink: dat hij de rol van de sportvereniging in de jeugdzorg moest opwaarderen. Daar ga ik geen gedachten  over ontwikkelen, sneerde hij, maar hij nam wel mijn uitnodiging aan om naar de Apeldoornse Boys te gaan, waar mijn kleinzoon  de Van der Sar van de D2tjes was.

Apeldoornse Boys is een volksclub in een arbeiderswijk met veel allochtonen. Voorzitter Ton Heerts- jazeker ‘de’ Ton Heerts – onderwees ons over kwaliteit en veiligheid. ‘Kwaliteit’ is voetbalkunde, ‘veiligheid’ gaat over sportiviteit, pesten, seksuele intimidatie en ander, ongewenst gedrag. Over roken en drinken. Jongens – en meisjes – die dreigen te ontsporen, opvangen. Positief corrigeren door voorbeeldfiguren.

Hoewel het plan van GS om de Giro binnen te halen en daar miljoenen aan te besteden is bedoeld als een impuls voor de toeristenindustrie en de vrijetijdseconomie heeft het ook het debat aangejaagd over de verhouding tussen topsport en breedtesport. Ik heb het momentum gebruikt om tijdens de begrotingsdebatten 2015 een motie in te dienen over  ‘De sportvereniging als samenlevingsmodel’.

In de vormentaal van de politiek heet het:

– dat sportverenigingen stabiele dragers zijn van wijk- en dorpsgemeenschappen,
– dat ze,  speciaal in volkswijken, een duidelijke functie vervullen in de jeugdzorg en een bijdrage leveren aan de integratie van groepen jongeren en hun ouders,
– dat ze experimenteren met nieuwe beheersvormen en functieverbreding,
-dat op het kader een toenemend beroep wordt gedaan in sociaal-maatschappelijk opzicht.

GS wordt  opgedragen te  inventariseren hoe de sportverenigingen kunnen worden ondersteund  ‘bij  het vervullen en innoveren van hun maatschappelijke functie’ en in het voorjaar met een uitvoeringsplan te komen. De motie is aangenomen en ik heb reacties gekregen van binnen en buiten de provincie.

Het is nu aan mijn opvolger, de jonge socialist Peter Kerris, om druk te zetten. Hij heeft een halve eeuw om mij in te halen.  Maar liefst (veel) korter.
Muus Groot, fractievoorzitter