23 januari 2013

It´s the economy, stupid!

Het was een ongelukje, maar het stond er wel: ” 2013 was spannend jaar”. De Stentor van 29 december 2012 overkwam het. Voorspellingen kun je maar beter achteraf doen. Neem nou  2012: Job Cohen afgetreden, Lutz Jacobi darling van het rode  volkje, het CDA gestraft voor het gedogen van de PVV, Samsom opgestaan. De  VVD nivelleert en de PvdA omhelst de 3% norm voor het begrotingstekort. En maar gezwegen over het aftreden van Co Verdaas.

Met hun verkiezingsprogramma´s bij de hand zou je de kloof tussen VVD en PvdA  onoverbrugbaar achten. Maar de brug kwam er toch. De papieren van die twee worden nu vooral geraadpleegd door de oppositiepartijen om Rutte II mee om de oren te slaan. Desondanks heb ik met velen in onze partij een goed gevoel aan de formatie overgehouden. Soms omdat we de VVD hebben meegekregen voor linkse hobby´s, ook wel omdat enkele heilige huisjes, van hen en van ons, meer van Pavlov dan van overtuiging bleken. En er wordt weer ingesloten in plaats van uitgesloten, zoals de PVV wilde.

“It´s the economy, stupid”, is het beroemde zinnetje, waarmee Bill Clinton zijn tegenstander, Bush sr.  bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen onderuit haalde. Hij kan het nu in Nederland komen roepen. Het polderen, waar Clinton Wim Kok om benijdde,  is uit de mode geraakt, maar nu  weer dringend gewenst. Niet het tekortpercentage op de rijksbegroting zal beslissend zijn, “It’s the economy, stupid”. Onze economie heeft een centraal akkoord over werkgelegenheid en investeringen nodig. Ton Heerts gaat erover namens de FNV, hij zal de verslechtering van de WW en het ontslagrecht tegenhouden, de bouw stimuleren. Zelfs Wiegel heeft er om gevraagd.

Zolang Samsom straalt aan het firmament gaat het de PvdA goed. Van plaatselijk heldendom zijn voorbeelden te vinden, maar in het algemeen liggen de lagere echelons toch echt aan het infuus van zijn populariteit. De provinciale al helemaal. Twee maanden campagne op de tabberd van Diederik en vier jaar regeren op eigen kracht. Als Statenlid  met een vakbondsachtergrond, heb ik mij gericht op wonen en werken in de wijk. In de Apeldoornse Vogelbuurt verwachten ze dat de hoogspanningsleidingen boven hun hoofd eindelijk ondergronds gaan. Een moLOG hoort niet tussen de mensen, maar tussen de fabrieken. De papierindustrie is de levensader van Eerbeek, die moet je ademruimte gunnen. Tussen wonen en werken moet goed (openbaar) vervoer bestaan, ook in krimpgebieden. De stads- en regiocontracten zijn anti-crisisbeleid, ze mogen niet stagneren. Het zijn maar voorbeelden.

Op 1 januari a.s. voorspel ik de resultaten van 2013.

Muus Groot, fractievoorzitter