30 januari 2013

Haagse berichten: De eerste succesjes

Onze Gelderse vertegenwoordigers in de Tweede Kamer houden ons geregeld op de hoogte van hun reilen en zeilen in het Haagse. Deze keer John Kerstens over de eerste succesjes in de Kamer.

Ik ben erg blij dat bijna de voltallige Kamer heeft ingestemd met een door mij ingediende motie, waarin het kabinet wordt opgeroepen om vóór 1 mei (de dag van de Arbeid) met een actieplan te komen. Een actieplan dat zich richt op de grootste boosdoeners in deze: schijnconstructies en foute uitzendbureaus. Een actieplan ook dat zorgt voor een betere samenwerking tussen Arbeidsinspectie en vakbonden bij de aanpak van misstanden.

De afgelopen weken heb ik zo links en rechts op Nieuwjaarsbijeenkomsten en -borrels van onze partij een praatje mogen houden. Naast de allerbeste wensen (bij deze uiteraard ook nog voor u), heb ik daarbij vooral mijn eigen goede voornemen overgebracht. Een goed voornemen ook voor onze hele partij en daarmee voor ons allemaal: om ook dit jaar te proberen het verschil voor mensen te maken. Het liefst natuurlijk tussen verschrikkelijk slecht zònder en fantastisch dankzij onze bemoeienis. En als dat niet lukt, dan toch in ieder geval tussen verschrikkelijk slecht en fatsoenlijk.

Me dáárvoor blijven inspannen en indien nodig ‘vuile handen’ voor maken, spreekt me onnoemelijk veel méér aan dan met schone handen vanaf de zijkant klagen dat ’t allemaal niet fantastisch is of nou eenmaal niet anders kan. Want fantastisch? Nee, dat zal het niet worden. Maar er met man en macht voor zorgen dat we de soms vervelende maatregelen uit het regeerakkoord op een fatsoenlijke, eerlijke manier weten in te vullen: dat is onze dure plicht.

En het kàn. Laat ik een voorbeeldje uit mijn eigen portefeuille noemen: het voorkómen van uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt bij de inzet van buitenlandse arbeidskrachten, voornamelijk uit Midden- en Oost Europa. Een flink probleem dat nog groter dreigt te worden als op 1 januari 2014 de grenzen ook opengaan voor collega’s uit Bulgarije en Roemenië. Verder uitstel daarvan is, wat sommige partijen ook beweren, niet meer mogelijk. Dat is destijds al zo bepaald bij de toetreding van beide landen tot de EU.

Allerlei makkelijke uitroepen en oproepen gaan dan ook niet helpen, het focussen op echte oplossingen mogelijk wel.

Ik ben dan ook blij dat bijna de voltallige Kamer (alleen de PVV was tegen: die kiest blijkbaar liever voor symboolpolitiek) heeft ingestemd met een door mij ingediende motie waarin het kabinet wordt opgeroepen om vóór 1 mei (de Dag van de Arbeid) met een actieplan te komen. Een actieplan dat zich richt op de grootste boosdoeners in deze: schijnconstructies en foute uitzendbureaus. Een actieplan ook dat zorgt voor een betere samenwerking tussen arbeidsinspectie en vakbonden bij de aanpak van misstanden.

Dat je eerste motie wordt aangenomen is mooi natuurlijk, maar nog mooier is het om te zien dat Lodewijk Asscher, onze eigen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, er vervolgens direct mee aan de slag gaat. Malafide bureaus in de champignonsector worden aangepakt en in één moeite door worden supermarkten op hún verantwoordelijkheid aangesproken. De Arbeidsinspectie gaat gezamenlijk met de vakbonden in de bouw aan de slag op de Eemshaven en de tweede Maasvlakte. En in de toekomst worden zelfs op zich legale constructies met onwenselijke gevolgen (uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing dus) aangepakt. Een unicum.

En natuurlijk is het niet zo dat met het aannemen van een motie en een minister die ‘m voortvarend invul, collega’s uit verschillende landen nu ineens ook echt als collega’s worden behandeld (met ‘gelijk loon voor gelijk werk’) en oneerlijke concurrentie en uitbuiting als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar er worden nu wel stappen vooruit gezet. Er wordt verschil gemaakt.

Door de PvdA.

John Kerstens, Tweede Kamerlid PvdA