7 april 2013

De schijnwerpers op: Truus Vink

Voor velen in het gewest Gelderland van de PvdA is Truus Vink een goede bekende. Zij werkt al vele jaren als medewerker bij de PvdA Statenfractie. Wie iets wil regelen met de Statenfractie krijgt vrijwel altijd  te maken met Truus.

Naast haar werk voor de Statenfractie is Truus lid van de gemeenteraad in Arnhem. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt in de Nieuwsbrief een aantal interviews geplaatst met zittende en toekomstige raadsleden. In dit nummer het eerste interview in deze serie.

Truus Vink heeft twee volledige perioden in de Arnhemse Gemeenteraad gezeten. In de huidige periode was zij aanvankelijk eerste opvolger. Een rol waaraan ze – na acht jaar raadservaring – weinig plezier beleefde. Na ongeveer een jaar vertrok een van de leden van de fractie en kon Truus weer aanschuiven. Wat bezielt Truus om drie perioden gemeenteraadslid te zijn?

“Ik vind het leuk dat je iets kunt betekenen voor de plaats waar je woont en voor de burgers. De geringe afstand tot de mensen waarvoor je je inzet, vind ik prima. Voor mij is het geen probleem als iemand me op straat aanklampt en iets van me wil weten. Het is wel eens vervelend als je iets moet ‘verkopen’ waar je zelf ook weinig affiniteit mee hebt. Wat dat betreft, is het wel prettig om in de oppositie te zitten. Ik hoef de plannen van de coalitie niet te verdedigen als ik ze onzinnig vind. We hebben er al moeite genoeg mee om uit te leggen wat uit Den Haag op ons af komt.”

“In de  raad heb ik me vooral bezig gehouden met armoedebeleid. Ik vind dat ook een echt PvdA onderwerp. We moeten er voor zorgen dat iedereen voldoende bestaanszekerheid heeft. Ik maak me zorgen over de plannen van het kabinet. Ze willen mensen zelfredzaam maken en minder afhankelijk van arrangementen van de overheid. Dat klinkt prachtig, maar is iedereen  daartoe in staat? En als mensen hulp nodig hebben, is eerst hun netwerk aan zet, Dat zou wel eens niet goed kunnen uitpakken. Ik kom veel mensen tegen die een heel beperkt of geen netwerk hebben. En als je een keer iets aan de buren vraagt en merkt dat ze het eigenlijk lastig vinden dat ze iets voor je moeten doen, dan vraag je dat geen tweede keer. We zijn in Arnhem  nu bezig met het ontwikkelen van een plan voor het armoedebeleid vanaf 2014. Dat is niet eenvoudig, want we krijgen er in de gemeenten veel taken bij op sociaal gebied en te weinig geld om ze goed uit te voeren. Wat heel positief is – de PvdA heeft daar op aangedrongen –  dat het plan in overleg met de doelgroep wordt gemaakt. Dat overleg heeft er al toe geleid dat de stadspas weer beschikbaar wordt gesteld voor mensen die van 120% van het sociaal minimum moeten rondkomen. Dat was teruggedraaid naar 110%. Nu kunnen mensen net boven het minimum ook weer profiteren van bijvoorbeeld korting op het lidmaatschap van een sportvereniging voor hun kinderen. “

“Woningtoewijzing heb ik ook in mijn portefeuille gehad. Ik heb kunnen regelen dat we een deel van de beschikbare woningvoorraad verloten. Gebruikelijk is dat je op een lijst wordt gezet als je  je aanmeldt voor huisvesting. Sommige mensen staan eindeloos op die lijst. Starters hebben vrijwel nooit een kans op een redelijk betaalbare woning. Nu wordt bij 15% van de woningen die leeg komen loting toegepast. Het systeem is in de stadsregio Arnhem-Nijmegen overgenomen, maar ik weet niet of alle gemeentes zich eraan houden. Arnhem in ieder geval wel, Nijmegen haalt die 15% nog niet.”

In 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wat is belangrijk voor mensen die overwegen zich kandidaat te stellen als raadslid?

“Twee dingen. In de eerste plaats veel op straat zijn in je gemeente. Je moet weten wat er leeft onder de bevolking. Dat leer je niet op het gemeentehuis. Maar die kennis is wel van groot belang voor een gemeenteraadslid. Je weet dan wat mensen dwars zit, waar ze blij van worden, wat ze graag anders zouden zien. In de tweede plaats moet je actief zijn of worden binnen de PvdA. Als er in je eigen gemeente geen actieve PvdA-afdeling is, kun je eens bij een afdeling in een buurgemeente meelopen of landelijke activiteiten bezoeken. Je weg weten in de PvdA is belangrijk, je vertegenwoordigt die partij inde raad en dus moet je weten wat er in die partij aan de hand is.”

“Besef wel: het is een tijdrovende klus. Je bent er gauw 20 uur per week mee bezig, zeker in een wat grotere gemeente. Maar ik kan het iedereen van harte aanbevelen om raadslid te worden. Het is een boeiende klus en soms lukt het je echt het verschil te maken.”

 

Door Mijnke Bosman