22 mei 2013

De schijnwerpers op: Marinka Mulder

In de gemeenteraad van Culemborg zit Marinka Mulder. Zij is docent maatschappijleer aan het Wellant College in Houten en doet in Utrecht een HBO-opleiding geschiedenis en staatsinrichting.  Voor de PvdA kwam ze in de raad toen ze 20 was.  Door velen wordt zij een groot politiek talent genoemd. In de volgende periode hoopt zij fractievoorzitter te worden. Hoe kwam ze zo vroeg in de politiek terecht?


Debatwedstrijden

Op de middelbare school had Marinka een docent maatschappijleer die haar wees op de mogelijkheid om deel te nemen aan debatwedstrijden. Hij had gemerkt dat zij geïnteresseerd was in de ontwikkelingen in de samenleving en dat zij haar visie daarop uitstekend duidelijk kon maken en verdedigen. Zij deed o.a. mee aan Op weg naar het Lagerhuis, een debatwedstrijd voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Door de deelname aan debatten kreeg zij belangstelling voor de politiek. Zij oriënteerde zich op de standpunten van verschillende politieke partijen. Hoewel zij uit een VVD-nest komt, koos zij voor de PvdA. Ze sloot zich aan bij de jonge socialisten in Utrecht. “Daar heb ik niet zoveel mee gedaan. Toen ik in Culemborg ging wonen, ben ik actief geworden in de PvdA afdeling. Op een goede dag werd ik gebeld door Lily Jacobs, de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, of ik belangstelling had voor een plaats op de lijst. Dat had ik. Ik kwam binnen op plaats drie. Het raadswerk vind ik heel boeiend.  Je bent betrokken bij alles wat er in je gemeente speelt en je kunt proberen iets van je idealen voor een rechtvaardige samenleving te realiseren. “


Netwerk

Wat zijn volgens  Marinka belangrijke eigenschappen voor een raadslid? “Ik vind het van groot belang  dat je je niet beperkt tot het lezen van stukken en het uitzitten van vergaderingen. Ik heb veel contacten met allerlei mensen in de stad. Aan het opbouwen van een netwerk heb ik in mijn eerste jaar als gemeenteraadslid hard gewerkt. Dat netwerk is  belangrijk. Als raadslid moet je weten wat er om gaat  Je bent tenslotte volksvertegenwoordiger. En dat is meer dan het controleren van het College van B&W.  Wat je hoort in de stad, moet invloed hebben op het beleid van de gemeente. Een belangrijke eigenschap voor een raadslid is nieuwsgierigheid. Je moet willen uitzoeken wat er aan de hand is en waardoor problemen ontstaan. Het raadswerk is daardoor wel een tijdrovende klus. Ik besteed er al gauw  gemiddeld zo’n 16 uur per week aan.”
Actief in de PvdA

“Wie raadslid wil worden, moet ook plezier beleven aan actieve deelname aan het verenigingsleven van de PvdA.  Bijwonen van vergaderingen, je mond open doen, canvassen en foldertjes rondbrengen. Het hoort er allemaal bij. Hier in Rivierenland zijn we als PvdA-afdelingen heel actief. We werken steeds meer samen. Er is het Zohraberaad van fractievoorzitters dat zich bezighoudt met de consequenties van de decentralisatie van allerlei taken naar de gemeenten. Hoe kunnen gemeenten samenwerken en welke schaalgrootte is gewenst om taken goed uit te voeren. Over de decentralisatie krijgen we ook een leergang, de Otto de Beus leerweg.  We hebben Jong PvdA in Rivierenland. Er zijn meer jonge gemeenteraadsleden en we wisselen regelmatig ervaringen uit. In juni organiseren we hier een weekend voor jonge politici. Dat is een landelijke activiteit.

De PvdA in Rivierenland bruist van leven. Ik hoop dat we een goede uitslag krijgen bij de gemeenteraadsverkiezingen en dat we in veel gemeenten deel kunnen nemen aan het college. In Culemborg zitten wij na 52 jaar deelname aan het college nu in de oppositie. Dat is wel jammer. Als je een of meer wethouders in het college hebt, kun je toch meer invloed uitoefenen op het beleid.”