14 juli 2013

De schijnwerpers op: Marie-Louise Moonen

De Statenfractie neemt binnenkort afscheid van Yasemin Cegerek. Haar plaats wordt ingenomen door Peter Kerris, die voor de derde keer zal worden geïnstalleerd. Twee keer als vervanger en nu definitief als Statenlid. Tijd voor een nieuwe fractievolger. Marie-Louise Moonen komt de fractie versterken. Een gesprek met een enthousiaste fractievolger.

Politiek doet er toe

Marie-Louise is 58. Ze is geboren in Geleen. Zoals het merendeel van de fractieleden heeft zij een rooms-katholieke achtergrond. Haar bestemming na de lagere meisjesschool leek – zoals nog heel gebruikelijk in de vorige eeuw – de huishoudschool. Gelukkig waren haar ouders zo verlicht dat zij daarmee niet akkoord gingen. Het werd Mavo en vervolgens Havo met uitstekende resultaten. Zij koos daarna voor een HBO-opleiding bibliotheek met de specialisatie jeugdbibliotheek. Al jong had zij een relatie met een student grafische vormgeving aan de kunstacademie in Tilburg. Zij ging aan het werk bij de bibliotheek van deze kunstacademie. Zo raakte zij geïnteresseerd in en betrokken bij kunst en cultuur.

In 1978 kwam zij naar Gelderland, waar zij filiaalhoofd werd van de bibliotheek in Doetinchem. Nu werkt zij bij de Hogeschool voor de Kunsten ARTEZ, waar ze hoofd is van de mediatheken van alle vijf locaties van ARTEZ.

Marie-Louise heeft 3 zonen en sinds kort een kleindochter. ‘Leuk, een meisje in de familie na die drie jongens.’

Waarom PvdA?

Geleidelijk groeide bij Marie-Louise belangstelling voor de politiek. ‘Mijn ouders stemden KVP, maar ik hoorde mijn vader vaak mopperen op de politiek en het gesjoemel van de KVP- raadsleden. Hij had een aannemersbedrijf en maakte regelmatig mee dat er sprake was van vriendjespolitiek. Ik merkte dus al jong dat politiek er toe doet. En mijn partner was roder dan rood. Ik heb voor de PvdA gekozen toen ik 27 was. Daarvoor had ik al wel eens een vergadering bijgewoond en geholpen met het blaadje van de afdeling Doetinchem. Bij mij groeide het gevoel dat de PvdA – meer dan andere linkse partijen – verschil kon maken. En zoals dat  gaat – ik was jong en fris –, kwam ik al gauw in het bestuur van de afdeling. In 1986 stond ik voor het eerst op de lijst voor de gemeenteraad van Doetinchem en daar heb ik 24 jaar vrijwel onafgebroken in gezeten. In 2010 hield ik het voor gezien. Er waren wat strubbelingen geweest in de PvdA-gelederen en ik wou wel eens iets anders. Daarom heb ik mij gemeld voor Provinciale Staten. Een beetje tot mijn verbazing kwam ik vrij hoog op de lijst. Ik vind het leuk dat ik nu ga meedraaien met de Statenfractie. In de loop van die 24 jaar gemeenteraadslidmaatschap heb ik ervaren dat een bovenregionale bestuurslaag nuttig is. Die kan tegenstellingen overbruggen en een regiefunctie vervullen. Over de regiotaxi heb ik veel contact gehad met de provincie, helaas niet altijd tot mijn genoegen. Ik kan de zaak nu van de andere kant bekijken en dat lijkt me interessant.’

 

1 miljoen

Als je 1 miljoen provinciaal geld zou mogen uitgeven, wat zou je daarmee doen?  ‘Dat is geen gemakkelijke vraag. Er zijn veel ontwikkelingen in de samenleving waar ik me zorgen over maak. Ik heb zelf een zoon met beperkingen en ik weet dat heel veel ouders met een zekere angst afwachten hoe het gaat met de Wajonguitkeringen.  Ik zou daar graag iets aan doen en aan de jeugdwerkloosheid onder jongeren die geen handicap hebben. Maar ik zie ook problemen ontstaan bij kunst en cultuur. Wij merken nu al dat jong cultureel talent toch maar iets anders gaat doen. Ze hebben er geen vertrouwen in dat ze in de cultuursector werk zullen vinden. Ik denk dat ik het miljoen zou splitsen en aan beide doelen een deel zou toekennen. Het behoud van een aantal culturele instellingen is van groot belang.’