22 april 2014

De schijnwerper op…Sietse Penterman

 

De Gelderse PvdA-fractie kent sinds 22 april een nieuw gezicht . Sietse Penterman (20) komt uit Lichtervoorde en loopt tot medio juni stage bij de PvdA Gelderland en de Gelderse griffie.

Sietse is eerstejaars juridisch medewerker op het MBO en loopt voor het eerst stage. “Ik heb bewust voor een overheidsinstelling gekozen, omdat daar mijn interesse ligt. De opleiding juridisch medewerker is erg breed, andere klasgenoten lopen bijvoorbeeld stage bij een makelaarskantoor of een uitzendbureau.

“Ik hoop meer te leren over de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van de provincie. Ook een kijkje in de politieke keuken vind ik interessant. Hoe wordt beleid gemaakt en hoe sturen politieke partijen bij? Verder wil ik ook gewoon de praktijk van het werkende leven leren kennen; dagen van negen tot vijf draaien en meewerken in een professionele organisatie.  Kort gezegd: ik wil graag leren een goede werknemer te worden.”

Sietse gaat zich voor de fractie een onderzoek doen naar social return bij overheidsinstellingen, ofwel het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoeveel gemeenten maken werk van social return en wat zijn de ervaringen voor werknemers en werkgevers? Als ervaringsdeskundige (Sietse is rolstoel gebonden) kent hij de perikelen in de zorg. “Op het Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt flink gekort. Toch juich ik de hernieuwing van de indicatie voor dat PGB toe. De regeling is nu te algemeen en mensen die het echt nodig hebben blijven daardoor achter.”

Hobbies? “Ik speel rolstoelhockey in een competitie voor elektrische rolstoelen. Ik probeer een maal per week de training in Enschede bij te wonen. De wedstrijden zijn door heel het land. Verder hou ik van gamen en luister veel naar muziek.”

Sietse heeft bewust gekozen voor een stage bij een overheidsinstelling en een politieke partij. “Ik volg de politiek globaal en hou de actualiteit goed bij.”  En stemmen? “Je moet je goed verdiepen in de materie voor je een goed afgewogen keuze kunt maken.” En daar ziet de PvdA fractie een klein verbeterpuntje: “Ik ben vooralsnog een keer gaan stemmen. Dat was op D66”.