7 maart 2013

Annelies de Jonge blogt: Positie kiezen

Iedere maand bloggen Annelies de Jonge (raadslid Zutphen) en Marianne Kock (fractievoorzitter Doetinchem) over alles dat hen aan het hart gaat. Deze maand pleit Annelies de Jonge voor een visie op de vergaande decentralisatie van bestuur en de gevolgen daarvan.

Stel je eens voor dat mijn zus, om één of andere reden, niet meer voor haar kind kan zorgen en die zorg aan mij overdraagt. Dan neem ik haar jongen in mijn huis en zal ik hem opvoeden, alsof hij de mijne is. Het zal voor hem best even wennen zijn, want ik ben mijn zus niet. De dagelijkse gang van zaken zal anders gaan en ook het eten zal anders smaken, maar belangrijker nog: ik zal de jongen andere dingen meegeven. Mijn wereldbeeld, mijn visie, de positie die ik heb gekozen in het leven zal ik aan hem overdragen en conform zal ik hem begeleiden. De jongen komt immers onder mijn vleugels. Hij wordt aan mij toevertrouwd.

En zo moet het ook gaan met de decentralisaties. Het Rijk kan of wil, om één of andere reden, geen zorg meer dragen voor een groot aantal mensen. Zij draagt die zorg over aan de gemeenten. Deze nemen die mensen in huis en zullen met hen een nieuw leven moeten maken. En daar zit direct de uitdaging. Gemeenten zullen zelfstandig positie moeten kiezen in die transities. De decentralisaties beogen immers, net als in het geval van mijn zus en haar zoon, bevoegdheden over te dragen naar gemeenten. De gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid en beslissingsmacht. En dat betekent dus dat deze niet kunnen volstaan met het uitvoeren en een beetje bijplussen van wetgeving zoals in het verleden het geval was met bijvoorbeeld de introductie van de Wet Werk en Bijstand.

Er wordt een eigen visie gevraagd. Die begint met het beantwoorden van de vraag wat voor een soort samenleving je wilt zijn en welke conclusies je daaraan verbind. Die keuzes gaan, alleen al door de enorme budgetkortingen, ten koste van dagelijkse gang van zaken. En daarmee ten laste van belangen, bevochten of niet. Kies je ervoor om ouderen niet de dupe te laten worden van de budgetkorting omdat je van mening bent dat ouderen recht hebben op zorg, dan betekent dat dat je het geld elders zal moeten vinden. Misschien wel bij de organisaties waarmee je nu nog goed samenwerkt. Kies je ervoor om mensen met een WSW indicatie een zinvolle dagbesteding te gunnen, dan heeft dat consequenties voor bijvoorbeeld je inkoop- en aanbestedingsbeleid en daarmee misschien wel voor de zaak van je buurman of verre kennis.

Wees ervan bewust dat de overdracht van de bevoegdheden grote veranderingen teweeg gaan brengen en ook dat je daar zelf een belangrijke rol in hebt te spelen. Want net zoals de zoon van mijn zus mij wordt toevertrouwd, wordt ook de zorg voor deze mensen aan ons toevertrouwd. En dat betekent dat we eigenstandig positie zullen moeten kiezen.

Annelies de Jonge,

Raadslid Zutphen