11 november 2013

Uit het Bestuur: 2013 sur place, 2014 de sprint trekt aan

2013 gaat snel. Een vreemd jaar in politiek opzicht. Beetje sur place gevoel. Er is veel te winnen, maar iedereen blijft tactisch op zijn plekje staan. Balancerend om niet onderuit te gaat en opletten wanneer een ander uit zijn evenwicht dreigt te raken. Een moeilijk onderdeel van de wielersport, voor echte profs.

Niet mijn favoriete onderdeel van de wielersport. Een scherpe sprint is interessanter, na een koers van 200 km de krachten meten in een fair gevecht van mens tot mens en na afloop een pint met je tegenstander.

Politiek is anno 2013 sur place, ingewikkeld balanceren, profiteren van elkaars zwakke momenten. Dat is slecht voor het beeld naar burgers. Mensen willen geen evenwichtig gedoe, mensen willen een helder debat gebaseerd op een visie over waar we naar toe gaan. Koers bepalen, krachten verdelen.

2014 is wat dat betreft een uitdaging. Twee verkiezingen met een moeilijke uitgangspositie voor de PvdA. We kunnen de  -sur place- van de spindocters volgen, de opperste beheersing tonen. We kunnen ook gaan voor de kracht van ons verhaal. Over solidariteit tussen arm en rijk, zwart en blank, mannen en vrouwen,  homo’s en hetero’s: gelijke rechten, gelijke kansen. Dat is een ander verhaal dan in de 19e en 20e eeuw. Tijden zijn veranderd, vormen zijn veranderd, maar grondwaarden zijn gelijk gebleven.

De PvdA is altijd een partij geweest die in de rechtstaat gelooft: volksvertegenwoordiging met vertrouwen als basis, waardigheid in het politieke spel met de wil om verantwoording af te leggen, helderheid over de koers door leiders die weten dat ze gebonden zijn aan de afspraken en die zich willen verantwoorden, maar die ook koers zetten. Dat moet de PvdA willen doorzetten, niet zwichten voor gemakkelijk populisme en voor de koers van de roedewichelaars (de gokkers van de dagkoersen). Dat vereist andere middelen dan in 1892 (SDAP), 1946 (PvdA), 1972 (Den Uyl) en 1994 (Paars). Burgers willen veel meer zelf doen, kunnen ook meer. Burgers zijn ook niet geïnteresseerd in de controle waar de media stijf van staan. Burgers kunnen tegen een stootje.

De PvdA heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een unieke kans om met koers en krachten verdelen kiezers, burgers vooral naar zich toe te halen. Niet met een groots verhaal over balans en Haagse evenwicht en geïnspireerd door Haagse belangen, maar met de eigenheid van de dorpse koersen, de stedelijke en regionale rondes. Utrecht krijgt de start van de Tour de France in 2015, laat het een symbool zijn voor de lokale kracht, die ook de PvdA op de been kan houden.

Jean Eigeman, voorzitter Gewest Gelderland PvdA