Anna-Lena Penninx


Ik ben Anna-Lena Penninx, 40 jaar oud en opgegroeid op een agrarisch bedrijf in de Achterhoek. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Politiek zie ik als een middel om mensen te helpen en idealen te verwezenlijken. Ik ben daarbij altijd op zoek naar de balans tussen mens, natuur en economie. Van 2005 – 2011 was ik raadslid in de gemeente Oude IJsselstreek. Sinds 2011 ben ik statenlid in de provincie Gelderland. In de staten ben ik momenteel woordvoerder landbouw, natuur, wonen en leefbaarheid. De afgelopen periode heb ik me er met name voor ingezet dat we als provincie natuurinclusieve landbouw extra stimuleren, meer sociale woningbouw mogelijk maken en initiatieven van onderop ondersteunen die ervoor zorgen dat in wijken en dorpen goed toegankelijke en bereikbare voorzieningen blijven.

Als lijsttrekker van waterschap Rijn en IJssel wil ik samen met mijn collega’s aan de slag om het waterschap dichter bij de mensen te brengen. Want water raakt iedereen en iedereen kan een bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat we bijvoorbeeld de gevolgen van de klimaatverandering goed op kunnen vangen. De klimaatverandering zorgt voor extreme regenbuien en periodes van langdurige droogte. Ook de teruggang van de biodiversiteit geeft flinke zorgen. In ons waterschap wil ik daarom zeker aan de slag met:

  • Meer groen voor wateropvang en het tegengaan van hittestress in alle dorpen en wijken. Stenen eruit, bomen en struiken erin.
  • Natuurinclusief ondernemen. Ondernemers moeten een goede boterham kunnen verdienen in samenhang met de natuur. Samen zorgen voor schoon en gezond water.
  • De lasten eerlijk verdelen, de vervuiler laten betalen en mensen met een kleine portemonnee ontzien.
  • Inwoners meer invloed geven. De inwoners van een gebied vooraf en actief betrekken bij besluiten. Want uiteindelijk moeten we samen zorgen voor een veilige en aantrekkelijke leefomgeving.

Mocht je meer willen weten over wat ik doe en wat ik de afgelopen jaren heb gedaan: Website: www.anna-lena.nl – Facebook: https://www.facebook.com/annalenapenninx – Twitter: @annalenapx – Instagram: annalenapx