2 maart 2017, om 19:00, Grand cafe Plurijn, Nijmegen | Grand cafe Plurijn, Nijmegen

Zorg debat met Loes Ypma

Op donderdag 2 maart a.s. organiseert PvdA-Nijmegen vanwege de Tweede Kamer verkiezingen een bijeenkomst over de toekomst van de zorg. Hiervoor nodigen we graag cliënten, professionals en leidinggevenden in de zorg uit. Vanzelfsprekend zijn ook andere betrokkenen van harte welkom.

Op de bijeenkomst gaan we met de aanwezigen in discussie. De vraag is:  wat is het effect van het beleid van de afgelopen vier jaren en wat is nodig om goede en betaalbare zorg voor iedereen te realiseren? Leidt de decentralisatie en de nieuwe aanpak tot de gewenste resultaten?

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën voor de doorontwikkeling van zorg en welzijn.

Centraal op deze bijeenkomst staat de zorg voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking. De presentatie van een casus dient als aanzet tot discussie met de aanwezigen.

Als speciale gast is Tweede Kamerlid PvdA Loes Ypma aanwezig en zij zal reageren op de discussies.

Datum:                Donderdag 2 maart 2017

Locatie:                               Grand Café, gebouw Plurijn, Industrieweg 50, 6541 TW Nijmegen.

19.00 u – 20.00 u :           Inloop met koffie

20.00 u :                              Start bijeenkomst

22.00 u :                              Sluiting