1 december 2018, van 10:00 tot 11:30, FNV-gebouw De Schering, Scheringlaan 2 Tiel | FNV-gebouw De Schering, Scheringlaan 2 Tiel

Ledenvergadering Waterschap Rivierenland

Ledenvergadering ter vaststelling van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Als u niet weet in welk waterschap u woont kunt dat eenvoudig opzoeken op https://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap#.
Wij raden u aan om op straatnaam, huisnummer en woonplaats te zoeken.

Aan de deur zal gecontroleerd worden of u lid bent van de Partij van de Arbeid en of u in het betreffende waterschap woonachtig bent.

Concept kandidatenlijst Waterschap Rivierenland 2019

Concept-verkiezingsprogramma Waterschap Rivierenland PvdA