Het Plattelandsdebat

11 maart, van 20:00 tot 22:00, Beekzicht, Scherpenzeelseweg 45 te Barneveld | Beekzicht, Scherpenzeelseweg 45 te Barneveld

Het buitengebied vervult een cruciale rol als het gaat om verschillende bestuurlijke opgaven voor de komende vier jaar. Denk maar eens aan de energietransitie en de omvorming van de landbouw naar kringlooplandbouw. In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen stellen wij vijf thema’s centraal waarover we met politici over in debat willen gaan.

Dit debat voor de regio’s Foodvalley en Noordwest Veluwe is een initiatief van O-gen in samenwerking met LTO-Gelderse Vallei en de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF).

Namens PvdA Gelderland zal Karin Jeurink deelnemen aan dit debat.