Groot Gelders Faunadebat

28 februari, van 20:00 tot 21:30, Jachtzaal, Hotel Apeldoorn | Jachtzaal, Hotel Apeldoorn

Aan de hand van actuele ontwikkelingen met betrekking tot het faunabeheer in Gelderland en enkele daarvan afgeleide prikkelende stellingen, zal er met de partijen en de afgevaardigden van de Gelderse Wildbeheereenheden het debat worden gevoerd. Naast de Gelderse WBE’s zullen vertegenwoordigers van partnerorganisaties, zoals de Faunabeheereenheid Gelderland, de Vereniging Wildbeheer Veluwe en de Vereniging het Reewild uitgenodigd worden om aan het debat deel te nemen.

Namens PvdA Gelderland zal Karin Jeurink deelnemen aan dit debat.