25 juni 2016, om 13:00, Parkstaete, Parkstraat 3-B te Velp | Parkstaete, Parkstraat 3-B te Velp

Gewestelijke Ledenvergadering

De stukken voor deze GLV staan onderaan deze pagina.


AGENDA

Huishoudelijk gedeelte 10.00 – 10.30

Welkom/opening

Vaststelling agenda

Mededelingen

Verslag GLV 12 maart 2016 (bijlage)

Politieke actualiteit

Inhoudelijk gedeelte 10.30 – 12.20

Thema: duurzame economie.

Het thema zal worden toegespitst op water en waterkwaliteit in de bebouwde omgeving. Drie sprekers zullen dit thema belichten vanuit hun eigen expertise en visie, waarna er telkens kort gelegenheid is voor reacties en vragen. Het geheel wordt afgesloten met een plenaire discussie. De sprekers zijn:

Vincent Grond, landschapsarchitect en directeur adviesbureau GrondRR; houdt zich professioneel bezig met klimaatadaptie en natuurlijke ontwikkeling met het accent op bodem.
Benjamin Beerthuis, directeur van Cambio in Deventer, een organisatie met 300 mensen die zich bezig houdt met buurtbeheer en bewonersparticipatie.
Yasmine Cegerek, Tweede Kamerlid PvdA en woordvoerder circulaire economie. Zij legt de verbinding met werkgelegenheid.

Rondvraag  12.20 – 12.30

Sluiting.

 

Stukken:
Agenda GLV 25 juni 2016
Verslag GLV 12 maart 2016