24 juni 2017, om 12:00, De Coehoorn, Coehoornstraat 17 Arnhem | De Coehoorn, Coehoornstraat 17 Arnhem

Gewestelijke ledenvergadering

Aan alle leden van de PvdA in Gelderland.

Hierbij nodig ik jullie uit voor de gewestelijke ledenvergadering (GLV) op zaterdag 24 juni 2017 van 10 – 12 uur.
Locatie: De Coehoorn, Coehoornstraat 17 te Arnhem (tegenover het station)

Stukken vindt u onderaan deze pagina

AGENDA

10.00 -11.00 uur: Huishoudelijk gedeelte

1) Welkom/opening

2) Vaststelling agenda

3) Mededelingen

4) Verslag GLV 25 maart 2017 (bijlage)

5) Politieke actualiteit

6) Profielschets en procedure werving/verkiezing nieuwe voorzitter

7) Rondvraag

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.25 uur Thematisch gedeelte.
Thema: Gevolgen van klimaatverandering voor steden.

11.15 – 11.35 uur Inleiding door Nanco Dolman
11.35 – 12.30 uur Discussie
12.30 – 12.45 uur Conclusies en afsluiting

 

Stukken

Concept oproep voor de website ed v3

Verslag Gewestelijke Ledenvergadering op 25 maart 2017

Taakbeschrijving Voorzitter van het gewest Gelderland v3

agenda GLV 24 juni 2017