29 september 2018, van 10:00 tot 12:30, Huis der Provincie, Arnhem | Huis der Provincie, Arnhem

Gewestelijke Ledenvergadering

Uitnodiging voor de Gewestelijke ledenvergadering (GLV) op zaterdag 29 september 2018 van 10 – 12.30 uur.

Locatie: Huis der Provincie, Arnhem

Documenten

Agenda GLV 29 september 2018

Verslag van de GLV van 23 juni 2018

AGENDA

 

 1. Welkom/opening

 

 1. Vaststelling agenda

 

 1. Mededelingen

 

 1. Verslag GLV 23 juni 2018 (bijlage)

 

 1. Politieke actualiteit

 

 1. Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019:
 2. Keuze lijsttrekker

Er heeft zich één kandidaat voor het lijsttrekkerschap gemeld, Peter Kerris.

De kandidaatstellingscommissie heeft met hem gesproken en is, mede op grond van zijn optreden als fractievoorzitter in de afgelopen vier jaar, tot de conclusie gekomen dat Peter een uitstekende lijsttrekker zou zijn. Het bestuur heeft deze aanbeveling overgenomen en draagt Peter Kerris daarom voor als lijsttrekker.

Ter vergadering zal de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie voor PS, John Kerstens, het advies van de commissie toelichten.

 

 1. Stand van zaken verkiezingsprogramma

De schrijfclub heeft een concept tekst geproduceerd. Deze zal in groepjes besproken gaan worden.

 

 1. Voorbereiding verkiezingscampagne

Campagnecoördinator Rita Weeda zal de stand van zaken schetsen.

 

 1. Vervulling bestuursvacatures

Het bestuur draagt Hella Wairata en Sem Krepel voor als bestuurslid. Met een derde bestuurskandidaat wordt nog gesproken.

De procedure die moet leiden tot de voordracht van een nieuwe voorzitter, is nog gaande. Het bestuur hoopt in de oktobervergadering een voordracht te doen.

Onze voorzitter Vincent van Neerbos treedt af. Zijn functie zal tot de benoeming van een nieuwe voorzitter worden waargenomen door vice voorzitter Rita Weeda.

 

 1. Rondvraag