20 oktober 2018, van 10:00 tot 13:00, Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp | Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp

Gewestelijke ledenvergadering

Agenda GLV 20 oktober 2018

Verslag van de GLV van29 september 2018

Concept Verkiezingsprogramma PvdA Gelderland 2019-2023

Concept Verkiezingsprogramma 2019-2023 Pre-advies Amendementen

Amendementen kunnen worden ingediend t/m 18 oktober. Amendementen kunt u mailen naar gewestgelderland@gmail.com

Uitnodiging voor de Gewestelijke ledenvergadering (GLV) op zaterdag 20 oktober 2018 van 10 – 12.30 uur.
Locatie: Parkstaete, Velp
AGENDA
1. Welkom/opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Verslag GLV 29 september 2018 (bijlage)
5. Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019 (bijlage)
6. Procedure Waterschapsverkiezingen
7. Rondvraag