23 juni 2018, van 10:00 tot 12:30, Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp | Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp

Gewestelijke ledenvergadering

De stukken voor deze Gewestelijke ledenvergadering vindt u onderaan deze pagina

Aan de PvdA-leden in het Gewest Gelderland
Uitnodiging voor de Gewestelijke ledenvergadering (GLV) op zaterdag 23 juni 2018 van 10 – 12.30 uur.
Locatie: Parkstaete, Velp

AGENDA
1. Welkom/opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Verslag GLV 24 maart 2018 (bijlage)
5. Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019
6. De Europese verkiezingen 2019: wat staat er op het spel? Met Paul Tang.
7. Rondvraag
8. Sluiting.

STUKKEN
Agenda GLV 23 juni 2018
Benoemingsvoorstel leden KaCies
Concept Profielschets Statenfractie 2019-2023
Concept Profielschets gedeputeerde in Gelderland 2019-2023
Concept profielschets fractievoorzitter en lijsttrekker 2019 – 2023
Concept Profielschets Statenlid 2019-2023
Concept Profielschets waterschapsbestuurder Gelderland 2019-2023
Opdracht kandidaatstellingscommissie 2019
Draaiboek verkiezingen 2019 Gewest Gelderland
Oproep kandidaten VK 2019
Verslag GLV op 24 maart 2018
Samenstelling schrijfgroep