9 december 2017, van 10:00 tot 12:30, De Villa, Nijmegen | De Villa, Nijmegen

Gewestelijke Leden Vergadering

De stukken voor deze vergadering staan onderaan deze pagina.

AGENDA

1) Welkom/opening

2) Vaststelling agenda

3) Mededelingen

4) Verslag GLV 30 september 2017 (bijlage)

5) Werkplan 2018 (bijlage)

6) Begroting 2018 (bijlage)

7) Afscheid van onze voorzitter Jean Eigeman

8) Herbenoeming bestuursleden

Cor van den Berg, Sandra Braam, Wouter Kok, Eef van Ooijen, Wopke Veenstra, Rita Weeda en Dirk Westerhof zijn aftredend. Van hen is alleen Eef van Ooijen niet meer beschikbaar voor een nieuwe bestuurstermijn. Deze GLV betekent dus ook het afscheid van Eef.

De overige bestuursleden zijn beschikbaar voor een nieuwe termijn. Aan de ledenvergadering wordt hiervoor akkoord gevraagd.

Pauze

9)         Thematisch deel: Brainstorm Inkomensondersteuning  (bijlage)

10)       Rondvraag

11)       Sluiting.

Na afloop is er gelegenheid om Jean Eigeman de hand te schudden en na te praten onder het genot van een drankje en een broodje.

 

Stukken

agenda GLV 9 december 2017
Begroting 2018
Bijeenkomst Inkomensondersteuning E
Verslag GLV PvdA 30 sep 2017
Werkplan 2018