19 november 2016, om 14:00, Parkstaete Zalencentrum, Parkstraat 3-B 6881 JA VELP (Gld) | Parkstaete Zalencentrum, Parkstraat 3-B 6881 JA VELP (Gld)

Gewestelijk voorcongres

UPDATE! De wijzigingsvoorstellen zijn voor het laatst geupdate op 18-11-2016 21.30 uur en zijn onderaan deze pagina te vinden.

Mocht u moties of amendementen willen indienen ter bespreking op het Gewestelijk Voorcongres, wilt u ze dan toesturen aan gewestgelderland@gmail.com?

De stukken vindt u onderaan deze pagina

Agenda van het Gewestelijk voorcongres en de GLV van de PvdA Gelderland op 19 november 2016

Eerste deel: Gewestelijk voorcongres  10.00 – 12.30 uur

 1. Opening
 2. Toelichting op het verkiezingsprogramma en de vijf centrale thema’s
 3. Tafeldiscussies    10.20 – 11.20 uur

De aanwezigen gaan uiteen in vijf groepen die ieder een van de centrale thema’s en de bij dat thema ingediende moties en amendementen bespreken.

Thema 1: Samen één
Thema 2: Gelijke kansen
Thema 3: Eerlijk delen
Thema 4: Nieuwe zekerheid
Thema 5: Een veilige wereld

 1. Plenaire terugkoppeling door de tafelvoorzitters 11.20 – 11.40 uur
 2. Plenaire discussie en conclusies 11.40 – 12.20 uur
 3. Rondvraag 12.20 – 12.30 uur

Lunch 12.30 – 13.00 uur

Tweede deel: Gewestelijke Ledenvergadering  13.00 – 14.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de GLV van 25 juni 2016
 4. Politieke actualiteit, door Peter Kerris
 5. Werkplan 2017 Gewest Gelderland
 6. Begroting 2017
 7. Rondvraag

 

Stukken:
Verslag-glv-25-juni-2016
Begroting-2017
Agenda
werkplan-2017
NIEUW-wijzigingsvoorstellen-verkiezingsprogramma-2017