12 december 2015, om 13:00, Parksteate, Velp | Parksteate, Velp

Gewestelijk voorcongres

Dit voorcongres is een pilot die voortvloeit uit een congresuitspraak in januari 2015 waarin het partijbestuur de opdracht heeft gekregen om de partijdemocratie te verbeteren door meer leden te betrekken bij de voorbereiding van het congres. Hans Spekman zal aanwezig zijn bij het voorcongres.

 

De agenda voor het voorcongres ziet er als volgt uit

  1. Opening door Jean Eigeman, voorzitter van het gewest Gelderland
  2. Korte inleiding door 1 van de Gelderse Van Waarde ambassadeurs.
  3. Discussie over de moties, in te leiden door een lid van het partijbestuur en/of door regionale indieners.
  4. Terugkoppeling discussie en stemming.
  5. Terugblik gang van zaken.
  6. Sluiting voorcongres door een lid van het congrespresidium.