Debat Waterschapsverkiezingen ‘Leven met water’

11 maart, van 19:30 tot 21:30, LUX, Nijmegen | LUX, Nijmegen

We mogen weer stemmen! Op woensdag 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. Maar wat valt er te kiezen bij deze verkiezingen? En wat doet Waterschap Rivierenland eigenlijk? Waarom zijn deze verkiezingen belangrijk? Wat willen de verschillende partijen bereiken?

Ontdek tijdens de debatten van maandag 11 maart in Nijmegen welke partij het beste bij u past.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. In 2018 was er in januari hoogwater en in de zomer veroorzaakte de langdurige droogte een extreem lage waterstand. Dit brengt nieuwe uitdagingen voor de toekomst met zich mee. Het waterschap heeft invloed op de aanpak. Bent u benieuwd hoe de visies van de verschillende partijen hierop zijn? Tijdens deze avond hoort u meer over de belangrijke thema’s: experts lichten de thema’s als klimaat, energie en bodemdaling toe en we gaan met elkaar aan tafel het gesprek aan.

Maandag 11 maart – LUX, Mariënburg 38-39, Nijmegen

Voor het debat bij LUX kunt u zich hier kosteloos aanmelden. Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur Inloop

20.00 uur Opening met o.a. theatergroep Over & Weer ‘de dijk breekt’

20.10 uur Experts aan het woord over klimaat en de gevolgen van klimaatverandering en energie en water; wat voor alternatieven zijn er en hoe kunnen we ‘water’ inzetten bij het opwekken van energie

20.20 uur Twee rondetafelgesprekken met lijsttrekkers en experts

21.10 uur Zeepkistpitches lijsttrekkers

21.30 uur Borrel en napraten

Namens PvdA Rivierenland zal Henk van ’t Pad deelnemen aan dit debat.