1 oktober 2016, om 18:00, Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem | Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem

Bijeenkomst inclusieve arbeidsmarkt

Op zaterdagmiddag 1 oktober gaan we aan de slag met de arbeidsmarkt van de toekomst: de inclusieve arbeidsmarkt. 

Met Jetta Klijnsma en John Kerstens, met ondernemers en werknemers met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt, met vertegenwoordigers van sociale diensten, het werkgeversservicepunt, lokale en provinciale politici en met de vakbeweging. Samen aan het werk met de mogelijkheden van de Participatiewet. Op zoek naar goede voorbeelden, knelpunten en oplossingen. Samen kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Want de arbeidsmarkt van de toekomst is een arbeidsmarkt voor iedereen. 

Het programma:  

13.00:   Inleiding door dagvoorzitter Roeland Kreeft. Interviews met betrokkenen. Richard Duppen (Avabel), Rob Wieten (Activerend werk regio Arnhem), Guido Jansen (Presikhaaf Bedrijven).
13.30:   Reactie door Jetta Kleinsma, Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mogelijkheid tot het stellen van vragen.
14.30: ‘Inspiratietafels’. Aan zeven tafels discussie over voorbeelden, knelpunten en mogelijkheden. Met onder meer onderwijsspecialisten, het Werkgevers Service Punt, ondernemers, de vakbeweging. Samen in gesprek over de arbeidsmarkt van de toekomst.
15.30:  Bespreken resultaten. Welke nieuwe ideeën zijn er geboren? Wat geven we mee aan de landelijke en lokale politiek. Gesprek met John Kerstens (Tweede Kamer); Peter Bollen (wethouder Doesburg) en Richard Duppen (Avabel).
16.00:   Netwerkborrel
18.00:  Afsluiting

Aanmelden kan bij Truus Vink fractie@pvdagelderland.nl